Làm việc hiệu quả bằng rèn kỷ luật “Lập kế hoạch

Đào tạo phát triển không ngừng là một trong những văn hoá cốt lõi của Acorp, chúng tôi luôn mong muốn đội ngũ của mình được phát triển một cách toàn diện. 

Tại buổi họp định kỳ hàng tuần tại văn phòng Acorp vừa qua, chị Hà - CEO của công ty Aguru đã có buổi chia sẻ về kỹ năng Lập kế hoạch cho bản thân và câu chuyện áp dụng nó vào công việc hàng ngày như thế nào. 

Thông qua một trò chơi đếm số đơn giản: 2 bạn cùng đếm lần lượt từ 1 đến 30, mỗi lượt được đếm tối đa 3 số, ai là người chạm mốc 30 đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Một trò chơi khá đơn giản nhưng ẩn sâu trong đó là một quy luật về việc chọn mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đó như thế nào. Để lấy được con số 30 thì bạn nhất định phải lấy được những con số như 26, 22, 18, 14,...(trừ 4). Trong quá trình chơi, bạn phải cố gắng để lấy được những con số mà mình đã đặt ra thì đến cuối cùng con số 30 thuộc về bạn. 

Một trò chơi nhỏ nhưng chị đã giúp đội ngũ của mình hiểu được rằng để đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc đời thì mình cần phải đặt ra những mục tiêu nhỏ ở từng giai đoạn và phải có kế hoạch để đạt được những mục tiêu đó. 

Chị Hà đã chia sẻ công cụ SMART để giúp các bạn có thể lập kế hoạch một cách hiệu quả hơn từ việc đặt ra mục tiêu SMART với 5 tiêu chí: 

S – Specific : Cụ thể, dễ hiểu.

M – Measurable : Đo lường được

A – Attainable : Có thể đạt được

R – Relevant : Thực tế

T – Time-Bound : Thời gian hoàn thành

Công cụ này giúp các bạn làm rõ ràng mục tiêu của mình và có kế hoạch chi tiết cho từng mục tiêu của bản thân. 

Việc lập kế hoạch không phải lập ra rồi để đó mà cần phải có kế hoạch hành động rõ ràng, có thưởng phạt, có điều chỉnh thì mới có thể đạt được mục tiêu đạt ra. Để thành công bạn phải kỷ luật với chính bản thân mình trước tiên. 

Ở Acorp không chỉ đào tạo và chia sẻ mà còn là hành động. Tại mỗi công ty hay mỗi bộ phận đều có những kỳ họp định kỳ để đạt ra mục tiêu dài hạn. Sau đó được triển khai xuống những bộ phận nhỏ hơn. Từng bộ phận sẽ cần có kế hoạch làm việc theo từng tháng và từng tuần, được quản lý và điều chỉnh. Mỗi ngày làm việc, đội ngũ chúng tôi cũng cần phải gặp nhau 5 phút mỗi ngày để trao đổi công việc và tiến độ của từng ngày, có mục tiêu rõ ràng cho từng nhiệm vụ công việc. 

Kế hoạch không phải là thứ gì dài hạn và quá to tát, kế hoạch ở trong mọi hành động chúng ta làm hàng ngày. Tập thói quen lên kế hoạch và điều chỉnh để giúp bạn có được thành công không ai có.

CÁC TIN KHÁC