Bài đào tạo Marketing nội bộ

"Doanh nghiệp là trường học tại đó nhân viên là người học, lãnh đạo phải là người thầy. Đào tạo phải liên tục, phải phát triển khung năng lực cá nhân chất lượng từ thế hệ F1, F2 để mỗi nhân viên vừa trở thành những cá thể tốt trong hệ thống vừa có thể trở thành những người gieo mầm đào tạo tốt cho thế hệ sau" - Người Thầy truyền cảm hứng của Acorp

Đó là câu nói của người lãnh đạo truyền cảm hứng của chúng tôi vào một buổi sáng đầy năng lượng tại tổng hành dinh Acorp. Để nạp năng lượng cho ngày làm việc mới, Acorp đã có một buổi đào tạo Marketing cho toàn thể nhân viên Adigital và nhân viên của Tổng công ty.

Bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất về Marketing, nhu cầu của người dùng, hành vi mua hàng hay cách làm sao để tìm thấy insight của họ. Tất cả đều được chia sẻ, vừa là để cung cấp kiến thức cho đội ngũ mới, vừa là một cách để kiểm tra và rèn luyện thêm cho đội ngũ hiện tại. Với chiến lược đẩy mạnh Marketing trong bán hàng vì thế việc đẩy mạnh kỹ năng và kiến thức Marketing luôn được vị lãnh đạo của chúng tôi coi trọng. 

Tại Acorp, bán hàng, tuyển dụng đến thiết kế hay "tán gái" đều phải làm Marketing, hiểu Marketing và thực thi Marketing. Đó là những điều đang được thực hiện hàng ngày tại Acorp chúng tôi.

CÁC TIN KHÁC